Available courses

Kurs OBOWIĄZKOWY dla wszystkich uczestników Akademii Coachingu Kryzysowego. Dostarcza kompleksową wiedzę na temat pracy metodą Coachingu Kryzysowego. Kurs kończy się egzaminem dającym podstawy do starania się o certyfikat Coacha Kryzysowego.

  • Enrolled students: 433

Kurs uzupełniający (drugi stopień). Dostarcza specjalistyczną wiedzę, w jaki sposób wykorzystywać coaching kryzysowy do pracy w środowisku biznesowym i korporacyjnym. Dostępny dla absolwetnów lub aktualnych uczestników kursu Coaching Kryzysowy. 

  • Enrolled students: 65

Egzamin kończący kurs Coaching Kryzysowy w biznesie, dający podstawy do zdobycia certyfikatu Coacha Kryzysowego w Biznesie.

  • Enrolled students: 37

Zapis video jednodniowego szkolenia z podstaw Coachingu Kryzysowego. Daje możliwość zdobycia certyfikatu udziału po pozytywnym zdaniu egzaminu. 

  • Enrolled students: 85

Szkolenie w zakresie mentoringu finansowego klientów w kryzysie, którego podłożem są pieniądze i /lub klientów z pełnym dostępem do zasobów, którzy potrzebują wsparcia w osiągnięciu konkretnych celów finansowych. 

  • Enrolled students: 3

Kurs uzupełniający, dający podstawową wiedzę na temat pracy metodami coachingowymi. Dla osób NIE posiadających zaświadczenia/certyfikatu coacha.

  • Enrolled students: 142

Kurs dodatkowy, uzpełniający wiedzę coachów kryzysowy o istotne aspekty psychologii osobowości, społecznej, emocji motywacji, różnic indywiudalnych i rozwojowej. Obowiązkowy dla osób NIE posiadających dyplomu psychologa, psychoterapeuty lub interwenta kryzysowego. Kończy się egzaminem.

  • Enrolled students: 279

Kurs dodatkowy dla coachów kryzysowy, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu psychologii sukcesu, osiągania celów, motywacji zarówno w kontekście pracy z klientem jak i własnego rozwoju jako coacha kryzysowego. 

  • Enrolled students: 41

Strategia MBE - jak rozwijać biznes coachingowy, to kurs uzpełniający dla coachów kryzysowych, którzy chcą dowiedzieć się w jaki sposób rozwijać własną działalność biznesową w ramch specjalizacji jaką jest coaching kryzysowy.

  • Enrolled students: 207

Metoda Stres4S, to kurs dodatkowy dla coachów kryzysowych którzy chcą zdobyć wiedzę na temat pracy z osobami w stresie w oparciu o podejście pozytywnej psychologii stresu.

  • Enrolled students: 7