Available courses

Kurs OBOWIĄZKOWY dla wszystkich uczestników Akademii IPTK. Dostarcza kompleksową wiedzę na temat pracy metodą Coachingu i Mentoringu Kryzysowego. Kurs kończy się egzaminem dającym podstawy do starania się o certyfikat Coacha i Mentora Kryzysowego.

 • Enrolled students: 450

Kurs dla osób biorących udział w szkoleniu trenerskim

 • Enrolled students: 9

Kurs przeznaczony dla uczestników szkolenia Konsultant Kryzysowy™Pierwsza Pomoc Psychologiczna w Kryzysie. Poziom I. Zawiera nagrania video z treści merytorycznych poruszanych na szkoleniu stacjonarnym oraz dodatkowe materiały niezbędne do zaliczenia egzaminu końcowego. Kurs kończy się egzaminem testowym.

 • Enrolled students: 49

Kurs uzupełniający (drugi stopień). Dostarcza specjalistyczną wiedzę, w jaki sposób wykorzystywać coaching kryzysowy do pracy w środowisku biznesowym i korporacyjnym. Dostępny dla absolwetnów lub aktualnych uczestników kursu Coaching Kryzysowy. 

 • Enrolled students: 71

Egzamin kończący kurs Coaching Kryzysowy w biznesie, dający podstawy do zdobycia certyfikatu Coacha Kryzysowego w Biznesie.

 • Enrolled students: 42

Szkolenie w zakresie mentoringu finansowego klientów w kryzysie, którego podłożem są pieniądze i /lub klientów z pełnym dostępem do zasobów, którzy potrzebują wsparcia w osiągnięciu konkretnych celów finansowych. 

 • Enrolled students: 26

Kurs OBOWIĄZKOWY dla Mentorów Finansowych nie posiadających certyfikatu Coacha/Mentora Kryzysowego.
Kurs kończy się egzaminem dającym podstawy do starania się o certyfikat Mentora Finansowego.

 • Enrolled students: 9

Kurs dodatkowy, uzpełniający wiedzę mentorów finansowych o istotne aspekty psychologii osobowości, społecznej, emocji motywacji, różnic indywiudalnych i rozwojowej. Obowiązkowy dla osób NIE posiadających dyplomu psychologa. Kończy się egzaminem.

 • Enrolled students: 12

Kurs uzupełniający, dający podstawową wiedzę na temat pracy metodami coachingowymi. Dla osób NIE posiadających zaświadczenia/certyfikatu coacha.

 • Enrolled students: 153

Kurs dodatkowy, uzpełniający wiedzę Coachów i Mentorów Kryzysowych o istotne aspekty psychologii osobowości, społecznej, emocji motywacji, różnic indywiudalnych i rozwojowej. Obowiązkowy dla osób NIE posiadających dyplomu psychologa, psychoterapeuty lub interwenta kryzysowego. Kończy się egzaminem.

 • Enrolled students: 319

Kurs dodatkowy dla coachów i mentorów kryzysowych, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu psychologii sukcesu, osiągania celów, motywacji zarówno w kontekście pracy z klientem jak i własnego rozwoju jako coacha i mentora kryzysowego. 

 • Enrolled students: 56

Strategia MBE - jak rozwijać biznes coachingowy, to kurs uzpełniający dla coachów kryzysowych, którzy chcą dowiedzieć się w jaki sposób rozwijać własną działalność biznesową w ramch specjalizacji jaką jest coaching kryzysowy.

 • Enrolled students: 214

Strategie budowania biznesu dla Konsultantów Kryzysowych (internet, media społecznościowe, Google, budowanie marki eksperta).

 • Enrolled students: 50

Metoda Stres4S, to kurs dodatkowy dla coachów kryzysowych którzy chcą zdobyć wiedzę na temat pracy z osobami w stresie w oparciu o podejście pozytywnej psychologii stresu.

 • Enrolled students: 18